Gắn với xây dựng nông thôn mới

Nhà đất 26/05/2021 - 05:19

Đề án phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được tích cực hoàn thiện.

Gắn với xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Hệ thống kênh mương thủy lợi tại xã Phú Thanh (H.Tân Phú). Ảnh: B.Nguyên

Đây là đề án quan trọng được tỉnh chú trọng triển khai trong giai đoạn tới vì gắn với mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

* Tiêu chí quan trọng

Một trong những khó khăn của H.Xuân Lộc trong việc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng “phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” là hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Trong đó, có nguyên nhân nhiều công trình đầu tư cho thủy lợi tại địa phương này cần nguồn vốn lớn nên khó thực hiện kịp thời so với nhu cầu sản xuất. Do đó, tỉnh đang tập trung hỗ trợ H.Xuân Lộc gỡ bài toán khó về thủy lợi để phát triển sản xuất bền vững, quy mô hàng hóa lớn nhằm đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ở góc độ địa phương, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Văn Linh cho biết, bên cạnh việc quan tâm đến công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các các công trình thủy lợi hiện hữu nhằm đảm bảo công trình hoạt động tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm tiếp theo, địa phương sẽ tập trung đầu tư cho hệ thống thủy lợi gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất quy mô hàng hóa lớn, bền vững. Ngoài ra, huyện rất quan tâm hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nhằm khuyến khích người dân đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước...

Theo ông Trần Lâm Sinh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, đầu tư hệ thống thủy lợi cho 5-10 năm tới rất quan trọng, bức thiết cho từng địa phương, từng khu vực để đảm bảo cho hoạt động sản xuất của từng địa phương, từng vùng sản xuất tập trung. Ngoài ra, đầu tư thủy lợi cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Đồng Nai hoàn thành mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2025.

* Đầu tư có trọng điểm

Nhằm giải bài toán khó về các công trình thủy lợi cho H.Xuân Lộc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Sở NN-PTNT đã đề ra nhiều giải pháp như: kiến nghị Bộ NN-PTNT đưa một số dự án vào giai đoạn đầu tư công trung hạn; một số dự án cấp bách thì đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện sớm hơn...

Góp ý về giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Trần Vũ Hoài Hạ cho rằng, Sở NN-PTNT nên phối hợp với các địa phương rà soát lại hệ thống các dự án, công trình thủy lợi cần đầu tư trong giai đoạn mới. Những dự án đầu tư thủy lợi nào bức thiết về dân sinh, đáp ứng tiêu chí trong nông thôn mới nên ưu tiên đầu tư trước. Sau mỗi giai đoạn 5 năm đầu tư, tỉnh và các địa phương cần đánh giá lại hiệu quả thực hiện để có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Cùng quan điểm, ông Huỳnh Trung Dũng, Phó trưởng phòng Quy hoạch (Sở TN-MT) cho rằng, Sở NN-PTNT cần phối hợp với các địa phương rà soát lại các công trình đã đầu tư cần mở rộng thêm để đưa vào kế hoạch sử dụng đất cho kịp thời và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Với các công trình, dự án đầu tư mới, các địa phương phải cập nhật và xin ý kiến đưa vào quy hoạch sử dụng đất để sau này có cơ sở thực hiện.

Trong dự thảo đề án kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có thêm các nội dung được quan tâm như: nghiên cứu, đánh giá nhiệm vụ hệ thống kênh mương thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đánh giá nhiệm vụ của hệ thống kênh mương thủy lợi đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; tính toán đánh giá và dự báo nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước hiện tại, đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới…

Lê Quyên