Genesis G80 2019 với gói trang bị 3.8 Sport và công nghệ mới

01/11/2018 - 06:36 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 1

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 2

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 3

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 4

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 5

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 6

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 7

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 8

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 9

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 10

genesis g80 2019 voi goi trang bi 3.8 sport va cong nghe moi hinh 11