Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu "hóc hiểm", 90% game thủ đều bỏ lỡ

Game 30/10/2020 - 00:23

Genshin Impact có những rương mà dù bạn cố gắng tới đâu thì có lẽ cũng chẳng thể tìm được. Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu "hóc hiểm", 90% game thủ đều bỏ lỡ

Đối với các game thủ Genshin Impact, đặc biệt là những người đã vượt qua cấp mạo hiểm 35 hay cao hơn nữa, việc đi săn rương rải rác trên bản đồ đã trở thành một thú vui quen thuộc, khi mà gần như mỗi ngày, sau khi hoàn thành 4 nhiệm vụ ủy thác, chúng ta gần như hết cách để tăng tiến cấp độ. Một số rương có thể xuất hiện một cách khá lộ thiên, cũng có trường hợp thì yêu cầu người chơi phải tinh ý, giải đố. Nhưng bên cạnh đó, vẫn không thiếu những rương mà gần như tất cả đều phải chịu chết để tìm ra, và nếu có khai quật được thì họa chăng cũng chỉ là một phút vô tình.

Dưới đây là một số vị trí rương ẩn, ở các địa thế siêu "hiểm hóc" mà có lẽ nhiều fan cứng của Genshin Impact cũng vẫn có thể bỏ lỡ.

Rương 1

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Đặt "gạch" từ skill của main Nham vào vị trí vòng tròn, rương sẽ hiện

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 2

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Thổi gió vào quạt ba tiêu rồi bay tới nơi kịp lúc để có rương

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 3

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Phá đá mở đường ra rương thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 4

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Lại thổi quạt tiếp nào

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 5

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Phá đá mở đường ra rương thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 6

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Cầm trọng kiếm để phá nhanh nhé

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 7

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Phá đá mở đường ra rương thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 8

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Đứng lên một bên vòng tròn và đặt gạch nhờ kỹ năng của nhân vật chính sang bên còn lại nhé

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 9

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Phá đá mở đường ra rương thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 10

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Rương ở ngay trên cây to nhé

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 11

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Phá đá mở đường ra rương thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 12

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Chẳng cần làm gì, đến đúng tọa độ đi xung quanh rồi chữ khai quật sẽ hiện ra thôi

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 13

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Chiếc rương hiểm hóc tương đối khó nhìn

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 14 và 15

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Rương 14 và 15 ở tọa độ khá gần nhau

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Xung quanh khu vực Tuyệt Vân Giản

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 16

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Đứng vào vị trí con cóc còn thiếu

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 17

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Rương sẽ không hiện rõ, nhưng vẫn có nút để mở nhé

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 18

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Chạy xung quanh tìm chữ khai quật nhé

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 19

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Đứng giữa hai chân pho tượng sẽ có chữ khai quật nhé (lưu ý, có hai pho tượng nằm gần nhau đấy)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Vị trí trên bản đồ

Rương 20

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu
Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Rương 21

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu
Genshin Impact: Tổng hợp vị trí 21 rương ẩn siêu

Nguồn ảnh: Group Genshin Impact Việt Nam

Theo Pháp luật và bạn đọc Copy link
Link bài gốc Lấy link