Giá xăng giảm gần 200 đồng/lít từ chiều nay

Xã hội 27/10/2020 - 16:21

Sửa đổi quy định đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địaBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộTàu biển bị tạm giữ bao lâu nếu xảy ra tai nạn hàng hải?Bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GTVT ban hành

Giá xăng giảm gần 200 đồng/lít từ chiều nay - ảnh 1

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định không trích lập quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 và dầu mazút, trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít.

Liên Bộ chỉ đạo chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa 100 đồng và dầu mazút là 300 đồng/lít, kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 là 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành).

Xăng RON95-III ở mức 14.940 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu diesel 0.05S ở mức 11.218 đồng/lít (tăng 90 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu hỏa: không cao hơn 9.717 đồng/lít (tăng 123 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.261 đồng/kg (tăng 340 đồng/kg so với giá hiện hành).