Giá cua biển tăng cao, nông dân Trà Vinh trúng đậm

03/12/2018 - 18:13 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 1

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 2

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 3

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 4

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 5

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 6

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 7

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 8

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 9

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 10

gia cua bien tang cao, nong dan tra vinh trung dam hinh 11