Giá xăng dầu giảm lần thứ 3 liên tiếp trong kỳ nghỉ lễ

Kinh tế 31/08/2019 - 15:22

Thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 xuống mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại dầu ở mức 500 đồng/lít/kg. ...

Thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 xuống mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại dầu ở mức 500 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu giảm lần thứ 3 liên tiếp trong kỳ nghỉ lễ - ảnh 1

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15 giờ hôm nay.

Sau khi trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường tăng giảm như sau:

- Xăng E5 RON92: giảm 170 đồng/lít

- Xăng RON 95- III: giảm 135 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: giảm 165 đồng/lít

- Dầu hỏa: giảm 69 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 244 đồng/lít

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá như sau:

- Xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.235  đồng/lít;

- Xăng RON 95-III không cao hơn 19.223 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.339 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.327 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.828 đồng/kg.

Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15 giờ chiều nay (31/8/2019).