Giảm giá vé nhiều mác tàu Thống Nhất

Kinh tế 28/10/2015 - 23:19

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/11 đến hết ngày 23/12 tới đây, nhiều mác tàu Thống Nhất sẽ được Tổng công ty giảm giá vé đến 15%. Theo đó, giảm 10% giá vé các loại chỗ tàu SE3/4 (Hà Nội – Sài Gòn) đối với hành khách đi tàu trong các cung chặng: Từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Diêu Trì và ngược lại; Ga đi gồm các ga Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang và ga đến gồm các ga từ Hương Phố đến Hà Nội và ngược lại; Ga đi gồm các ga Tuy Hòa, Diêu Trì và ga đến gồm các ga từ Thanh Hóa đến ...

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/11 đến hết ngày 23/12 tới đây, nhiều mác tàu Thống Nhất sẽ được Tổng công ty giảm giá vé đến 15%. Theo đó, giảm 10% giá vé các loại chỗ tàu SE3/4 (Hà Nội – Sài Gòn) đối với hành khách đi tàu trong các cung chặng: Từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Diêu Trì và ngược lại; Ga đi gồm các ga Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang và ga đến gồm các ga từ Hương Phố đến Hà Nội và ngược lại; Ga đi gồm các ga Tuy Hòa, Diêu Trì và ga đến gồm các ga từ Thanh Hóa đến Hà Nội và ngược lại.

Các loại chỗ tàu SE7 (Hà Nội – Sài Gòn) cũng được giảm 10% giá vé đối với hành khách đi tàu trong cung chặng có ga đi gồm các ga Tam Kỳ, Quảng Ngãi và ga đến gồm các ga Biên Hòa, Sài Gòn; tàu SE8 (Sài Gòn – Hà Nội) đối với hành khách đi tàu trong cung chặng có ga đi gồm các ga Huế, Đông Hà và ga đến gồm các ga từ Thanh Hóa đến Hà Nội.

 

no image
Nhiều mác tàu Thống Nhất sẽ được giảm giá vé đến 15% từ tháng 11/2015
(Ảnh: KT)
Đối với tàu SE21/22 (Sài Gòn – Huế), Tổng công ty giảm 5% giá vé các loại chỗ đối với hành khách đi tàu trong các cung chặng: Nếu đi tàu SE21 có ga đi gồm các ga Huế, Lăng Cô đến tất cả các ga; ngoài ra, áp dụng giá vé từ ga Đà Nẵng đến các ga bằng giá vé từ ga Trà Kiệu đến các ga. Nếu đi tàu SE22 thì có ga đi gồm các ga Sài Gòn, Biên Hòa và ga đến gồm các ga từ Diêu Trì đến Huế.

Đối với tàu SE25/26 (Sài Gòn – Quy Nhơn), giảm 5-15% giá vé các loại chỗ tùy theo cung chặng và thời gian tàu chạy trong tuần. Với tàu SE25 (chiều Quy Nhơn – Sài Gòn), giảm 15% giá vé hiện hành các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và 10% giá vé các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa đến ga Biên Hòa, Sài Gòn.

Tổng công ty Đường sắt cũng giảm 10% giá vé hiện hành các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và 5% giá vé các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Nha Trang đến ga Biên Hòa, Sài Gòn. Giảm 10% giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa đến ga Long Khánh.

Đối với tàu SE26 (chiều Sài Gòn – Quy Nhơn), giảm 15% giá vé hiện hành các ngày từ thứ Bảy đến thứ Tư hàng tuần và 10% giá vé các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Ninh Hòa, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

Giảm 10% giá vé hiện hành các ngày từ thứ Bảy đến thứ Tư hàng tuần và 5% giá vé các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Biên Hòa, Sài Gòn đến ga Nha Trang. Giảm 10% giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Long Khánh đến ga Ninh Hòa, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn./.