Giao kết hợp đồng lao động khi thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước

Tâm sự 01/07/2020 - 14:42

Hỏi: Tôi được thuê làm giám đốc của một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước với hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng. Đến nay còn khoảng 2 tháng (60 ngày) nữa sẽ hết thời hạn hợp đồng lao động. Doanh nghiệp muốn gia hạn hợp đồng với tôi, tuy nhiên 1 tháng tới tôi đi công tác nước ngoài nên chúng tôi muốn thực hiện hợp đồng trước khi tôi đi công tác. Xin hỏi việc gia hạn như vậy có vi phạm quy định pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?

(Hoàng Văn Bách, trú tại Thanh Trì, Hà Nội)

Giao kết hợp đồng lao động khi thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại Điều 6 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động quy đinh:

“Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước; họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

2. Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; địa chỉ nơi cư trú; số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của người được thuê làm giám đốc.

3. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Thời hạn người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 45 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động. Đối với trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động thì thời hạn hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Theo quy định trên, thời hạn người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động không quá 45 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động. Việc thực hiện gia hạn hợp đồng lao động trước 60 ngày hết hạn hợp đồng lao động là vi phạm quy định của luật lao động về hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể:

“Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.”

Việc gia hạn hợp đồng lao động trước 60 ngày hết hạn hợp đồng lao động đối với giám đốc doanh nghiệp100 % vốn Nhà nước sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP với hành vi “giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật”.

Áp dụng khoản 1 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức tiền phạt quy định tại Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP là mức phạt đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; và áp dụng Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”, xác định mức tiền phạt áp dụng với công ty của bạn là 7.000.000 đồng (mức trung bình khung tiền phạt).

Bình An