Giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ tại Việt Nam phải có bằng cao đẳng trở lên

Giáo dục 31/08/2018 - 08:58

Từ ngày 10/10/2018, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm (CĐSP) ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đây là một trong những nội dung quy định tại thông tư số 21 2018/TT/BGĐT do Bộ GD-ĐT mới ban hành.

Giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ tại Việt Nam phải có bằng cao đẳng trở lên - ảnh 1
Học sinh tiểu học VN trong giờ học tiếng Anh tại trường và giáo viên quốc tế. Ảnh: Ngọc Thạch
 

Theo đó, trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành để làm chương trình, tài liệu dạy học; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình, tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về chương trình, tài liệu dạy học. Hàng năm, trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học. Trong đó gồm tài liệu dạy học, mục tiêu, chuẩn đầu ra, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra, đánh giá, xác nhận kết quả học tập, học phí và các thông tin cần thiết khác.

Về vị trí và tiêu chuẩn giáo viên, thông tư quy định giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ tại Việt Nam, yêu cầu phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc cao đẳng ngoại ngữ trở lên. Kèm theo đó là chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Bộ GD-ĐT quy định các trung tâm ngoại ngữ phải có giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động. Việc đặt tên cho các trung tâm ngoại ngữ tin học cũng được quy định theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ, tin học + tên riêng. 

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Minh Châu