GMD trả cổ tức tỷ lệ 15% vào cuối tháng 9

05/09/2018 - 10:41 - Nguồn: ndh.vn Yêu cầu xóa tin

CTCP Gemadept (HOSE: GMD, Gemadept) thông báo 18/9 là ngày chốt danh sách cổ đông nhằm chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 28/9. Dự kiến GMD cần chi khoảng 455,5 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Tính tới cuối tháng 6, GMD có 687,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 1.942 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phầnvà hơn 140,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Nửa đầu 2018, Gemadept ghi nhận doanh thu thuần 1.287 tỷ đồng, giảm 31%. Lợi nhuận sau thuế 5.248 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với cùng kỳ và bằng 84% kế hoạch năm, phần lớn đến từ hoạt động tài chính do chuyển nhượng vốn đầu tư tại hai công ty con Gemadept Shipping và Gemadept Logistics.

Trên thị trường, giá cổ phiếu GMD dao động quanh mức 26.650 đồng/cp, giảm 18% so với đầu năm.

GMD trả cổ tức tỷ lệ 15% vào cuối tháng 9 GMD trả cổ tức tỷ lệ 15% vào cuối tháng 9
10 3063 56 reviews

(NDH) GMD sẽ cần chi khoảng 455,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.