Hà Nam: Thu ngân sách tăng 7,7% so với cùng kỳ

Kinh tế 31/12/2020 - 08:47

Báo cáo thống kê của tỉnh Hà Nam cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn ước đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 10,8% dự toán phấn đấu, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2019 thực hiện.

Hà Nam: Thu ngân sách tăng 7,7% so với cùng kỳ - ảnh 1

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Cục Thuế Hà Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam cho rằng, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn có chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 9,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 64%; khu vực dịch vụ chiếm 26,3%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 ước đạt 38.083 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất so với các năm trước, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và thứ 6 trên toàn quốc.

Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%; khu vực dịch vụ tăng 2,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,7 triệu đồng, tăng 8,6% so với năm 2019. Ước tính năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 34.619,1 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2019 và bằng 57,7% tổng sản phẩm trong tỉnh...

Đáng chú ý, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2019 và bằng 110,8% dự toán địa phương. Tính đến 15/12/2020, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới năm 2020 là 670 doanh nghiệp. Lũy kế đến ngày 18/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 1.026 dự án đầu tư còn hiệu lực; bao gồm 326 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 700 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đăng ký 4.334 triệu USD và 139.048 tỷ đồng./.

Văn Tuấn