Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn

Kinh tế 27/01/2021 - 23:56

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương phản ánh kịp thời và khá toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn - ảnh 1

Hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: Đặng Hiếu)

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội diễn ra chiều ngày 27/1 tại Hà Nội, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Hà Nội cùng đông đảo phóng viên báo chí.

Theo Ban tổ chức, Hà Nội xác định công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, qua đó, cũng góp phần tăng cường ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản bảo đảm an toàn; thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ; tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; những điển hình tiên tiến trong sản xuất. Cũng qua công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; tạo mối liên kết các “nhà” thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Cũng theo Ban tổ chức, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nên ngành nông nghiệp Thủ đô năm 2020 đạt nhiều thành tựu quan trọng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 4,2% - cao nhất trong nhiều năm gần đây - cao hơn so với chỉ tiêu giao kế hoạch đầu năm là 1,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 38.093 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn ngày càng được đổi mới, nâng cấp; hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được củng cố, đảm bảo phục vụ sản xuất, an toàn phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao một bước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung, thông qua công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của người dân; tuyên truyền rộng khắp chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, thành phố trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới,... Tuyên truyền giúp người sản xuất, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, người tiêu dùng nhận thức rõ vai trò của việc hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, một số sản phẩm nhờ công tác tuyên truyền đã tiếp cận được thị trường rộng rãi trong nước và hướng tới xuất khẩu như: lúa chất lượng cao, sữa tươi, quả đặc sản, rau an toàn, hoa cây cành... tạo niềm tin yên tâm cho người sản xuất và tiêu dùng.

Công tác tuyên truyền trên đài, báo đã phổ biến rộng rãi, kịp thời các quy định của nhà nước để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết, hiểu rõ lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, cũng như những yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đàm bảo an toàn thực phẩm; từ đó khắc phục những tồn tại của cơ sở để đáp ứng yêu cầu quy định. Bên cạnh đó, nhờ công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, cảnh báo tới người tiêu dùng những sản phẩm nông, lâm, thủy sản không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, từ đó để người tiêu dùng có ý thức hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm….

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phát triển công nghệ mới tăng nhanh, cải cách thể chể được đầy mạnh sẽ có tác động đến ngành nông nghiệp. Đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiều Chương trình, Kế hoạch lớn mà ngành đang thực hiện đã thể hiện rõ tính đúng đắn và sự cần thiết cũng như yêu cầu cần phải được tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn để phục hồi tăng trưởng, phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; góp phần tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội chung của cả nước. Do vậy, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xác định cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố để thực hiện việc thông tin, tuyên truyên trong lĩnh vục sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2021…/.

Đặng Hiếu