Hà Nội lập đoàn kiểm tra thi công lát đá vỉa hè

Xã hội 02/07/2020 - 20:51

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng thành lập Đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ công tác thi công, lát đá vỉa hè trên các tuyến phố.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai, đôn đốc thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Hoàn thành công tác xét tuyển giáo viên hợp đồng theo kế hoạch xong trước ngày 30/7/2020. Chủ trì sắp xếp, bổ sung các trưởng, phó phòng tại các đơn vị.

Sở Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở QHKT và các sở, ngành khẩn trương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng, ban trực thuộc để đề xuất sắp xếp, sáp nhập đơn vị, các phòng, ban còn trùng lắp nhiệm vụ, đảm bảo thống nhất nguyên tắc “01 nhiệm vụ không giao cho 2 phòng”, “1 nhiệm vụ 1 đầu mối xuyên suốt” tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, 2 hồ sơ 2 đơn vị cùng giải quyết không đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng công việc. Sở KH&ĐT có kế hoạch rà soát lại nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc đảm bảo hiệu quả.

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Cùng với đó, thành lập Tổ công tác do trực tiếp Giám đốc Sở làm Tổ trưởng phụ trách, báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo triển khai kế hoạch, xác định rõ lộ trình đôn đốc quyết toán các dự án, công trình đầu tư công và dự án BT của Thành phố, hoàn thành trong quý III/2020. Khẩn trương kiểm tra, báo cáo lại toàn bộ kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn của thành phố Hà Nội theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nêu rõ tiến độ triển khai, kết quả thực hiện những năm qua.

Sở KH&ĐT cũng được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ danh mục dự án của các doanh nghiệp còn tồn đọng, trong đó có các dự án cần hoàn thiện sau Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tháng 7/2020. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bổ sung ngân sách thành phố cho các dự án hoặc đề xuất điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND thành phố.

Sở QHKT được yêu cầu rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ quy hoạch và các dự án quy hoạch của thành phố, nghiên cứu kỹ và đề xuất, chỉ trình UBND thành phố xem xét một lần đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định, báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Tập hợp, báo cáo UBND thành phố toàn bộ đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố, trong đó có quy hoạch phân khu H1-1, H1-2, H1-3, H1-4 tại các quận trung tâm, hoàn thành trong quý III/2020.

Kiểm tra lát đá vỉa hè

Đáng chú ý, thành phố giao Sở Xây dựng thành lập Đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ công tác thi công, lát đá vỉa hè trên các tuyến phố, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về độ dày của đá lát, chỉ được thi công lát đá khi đã hoàn thành hạ cáp ngầm và trồng xong cây xanh, tránh tình trạng đào lên lát lại gây bức xúc dân sinh, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Phối hợp rà soát kỹ tính cần thiết của việc rửa đường tại các huyện, đề xuất cắt giảm định mức thực hiện đối với hạng mục này tại một số huyện.

Phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ đấu thầu thu gom xử lý rác trong năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường kiểm tra, chăm sóc, duy tu cây xanh, thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão, đặc biệt tại các khu vực trường học, bệnh viện,... nhằm hạn chế mức thấp nhất về bão, cây đổ. Chủ trì mời 6 đơn vị đã ký kết Biên bản thỏa thuận (MOU) về hạ cáp ngầm, cáp viễn thông, rà soát đơn vị đăng ký tuyến nào thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ cấp phép một lần, đồng thời cấp phép đào thông từ trên vỉa hè xuống lòng đường đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả…

Theo Tiền phong