Hà Nội sẽ chuyển dần các đơn vị sự nghiệp, kể cả bệnh viện, trường học sang tự chủ

Xã hội 09/04/2020 - 20:11

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đề nghị Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, kể cả đối với bệnh viện, trường học… ​

Hà Nội sẽ chuyển dần các đơn vị sự nghiệp, kể cả bệnh viện, trường học sang tự chủ - ảnh 1 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại phiên họp

Chiều nay, 9-4, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, đến nay, toàn thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách.

Thành phố cũng đã hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố).

Hà Nội cũng đã rà soát, thống nhất danh sách đối tượng và hình thức xét tuyển đặc cách viên chức giáo dục theo Công Văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5-11-2019 của Bộ Nội vụ...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thành phố đã tiến hành sớm và đạt hiệu quả cao về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế.

Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, xác định vị trí việc làm.

Trên cơ sở đổi mới sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

Hà Nội sẽ chuyển dần các đơn vị sự nghiệp, kể cả bệnh viện, trường học sang tự chủ - ảnh 2 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá: nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, thành phố đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 đồng trong giai đoạn 2016 – 2020, tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm quý I-2020, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Trong đó, Ban Chỉ đạo cần rà soát thêm kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối; quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; rà soát kỹ việc sắp xếp, thu hồi các cơ sở nhà đất; đưa việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan báo chí theo quy hoạch vào kế hoạch công tác, kiểm điểm công tác hàng quý.

Đồng thời, cần thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sắp xếp, thí điểm đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, hoàn thiện các đề án, kế hoạch đang xây dựng; tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, ngay cả đối với bệnh viện, trường học...

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao việc nhiều đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm để tạo điều kiện sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương.