Hà Nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19

Kinh tế 16/07/2020 - 20:46

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động 114/CTr-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hà Nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 - ảnh 1
Ảnh minh họa

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị khẩn trương quán triệt thực hiện chương trình hành động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp đã đề ra.

Chương trình hành động cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hướng dẫn an toàn cho từng loại hình, bảo đảm mục tiêu kép; phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn.

Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các sở, ngành triển khai cắm mốc đối với các dự án theo quy định; thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng và triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa phương; phối hợp tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch liên quan...

Cùng với đó, Chương trình hành động còn nhấn mạnh tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của thành phố và cơ sở; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ dự án, công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền và báo cáo thành phố đối với các nội dung có thẩm quyền; phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; lập kế hoạch giải ngân của từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

TQ