Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp Lễ 30/4 - 1/5

Xã hội 23/04/2021 - 15:37

Chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm trong thời gian tới đây, Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc.

Theo Thông báo số 71/TB – UBND về việc treo cờ Tổ quốc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm trong thời gian tới đây, Ủy ban nhân dân Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc theo lịch cụ thể như sau:

Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp Lễ 30/4 - 1/5 - ảnh 1

Cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 1/5: Treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 2/5/2021.

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Treo cờ Tổ quốc từ ngày 22/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021): Treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 2/9/2021.

Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021): Treo cờ Tổ quốc từ ngày 9/10/2021 đến hết ngày 11/10/2021.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

P.Ngân