Hà Nội: Chi tiết phương thức, thời hạn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

Giới trẻ 30/05/2019 - 10:37

Liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp với tiểu học và THCS, Hà Nội chỉ đạo đảm bảo tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị Tại hội nghị giao ban của UBND TP sáng 30-5, phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2019-2020, ...

Liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp với tiểu học và THCS, Hà Nội chỉ đạo đảm bảo tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

Hà Nội: Chi tiết phương thức, thời hạn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 - ảnh 1 Hà Nội: Chi tiết phương thức, thời hạn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 - ảnh 2

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị giao ban của UBND TP sáng 30-5, phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến nay, Sở đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp phần mềm và Sở TT-TT chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; bổ sung chức năng hỗ trợ công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Tổ chức họp với UBND các quận, huyện, thị xã về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

Sỡ cũng cung cấp số liệu và dữ liệu điều tra học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho các Phòng GDĐT triển khai công tác giao chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh; Kiểm tra việc tính điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp với tiểu học và THCS, TP Hà Nội đã chỉ đạo đảm bảo tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

Cần đảm bảo 5 rõ về: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực (kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 10/6/2019; Tuyển sinh từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019; tuyển bổ sung (nếu có) từ ngày 22/6/2019 đến ngày 24/6/2019).

Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra, đánh giá năng lực là: Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn tiếng Anh, gồm 02 phần: Phần viết (Thời gian làm bài là 45 phút) và phần nghe (Thời gian làm bài là 30 phút); Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE; thời gian làm bài là 60 phút.

Các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu: Thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ vào Điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh ( ĐTS = Điểm xét tuyển Điểm kiểm tra (tính hệ số 2) (kiểm tra, đánh giá năng lực: Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6/2019, báo cáo phòng GDĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt; Tuyển sinh từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 24/6/2019).

Các trường ngoài công lập sẽ không phân tuyến tuyển sinh. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã.

Từ 26/5/2019 đến ngày 12/7/2019; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2019. Đối với trường THCS ngoài công lập thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: Lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6/2019.

TP cũng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao; nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng GDĐT phải có văn bản báo cáo Sở, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học; Tích cực chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm trực tuyến hỗ trợ tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến (qua địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) cụ thể như sau: Lớp 1, từ ngày 01/7 đến ngày 03/7;Mầm non 5 tuổi: Từ ngày 04/7 đến ngày 06/7; Lớp 6,từ ngày 07/7 đến ngày 09/7;Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7: Các trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến ngày 18/7. Sau ngày 18/7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7 đến ngày 22/7.

Theo anninhthudo