Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho các nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Giao thông 31/08/2018 - 09:00

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7576/SXD-QLN về triển khai thực hiện Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND để các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn được biết; chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương tiếp nhận hồ sơ để thực hiện việc xét cấp GCN theo quy định.

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho các nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận các khu tập thể do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và các chung cư cũ do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý trước đây, đã được bán hết nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước để tiếp tục quản lý theo quy định. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chỉ đạo các Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND để các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn được biết.

Khẩn trương bàn giao ngay hồ sơ thuộc diện nhà ở cũ của cơ quan tự quản trên địa bàn, có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng hiện trạng sử dụng không còn công trình, nhà ở cũ (do người được phân phối bố trí nhà đã phá dỡ nhà ở cũ để xây dựng lại nhà ở mới) cho UBND các xã, phường, thị trấn để thực hiện việc xét cấp GCN theo quy định. Sau khi bàn giao, Công ty có Thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ mua nhà được biết để liên hệ việc cấp GCN với UBND các xã, phường, thị trấn.

Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập danh mục và hồ sơ liên quan của các khu tập thể, các chung cư cũ do các đơn vị quản lý trước đây, đã được bán hết nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước để UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quản lý theo quy định.

HP