Hà Nội: Tập trung hoàn thiện báo cáo kinh tế, xã hội năm 2018

22/10/2018 - 17:55 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Công văn nêu rõ, để chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, phục vụ kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ HĐND thành phố và UBND thành phố giao báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

Báo cáo cần làm rõ công tác chỉ đạo điều hành; những thuận lợi, khó khăn; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; những kết quả nổi bật và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

ha noi tap trung hoan thien bao cao kinh te xa hoi nam 2018

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch năm 2019, trong đó nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của thành phố theo ngành, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện để phân bố chỉ tiêu đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.

Cục Thống kê Hà Nội cung cấp số liệu thống kê các chỉ tiêu để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018: GRDP, IIP, vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất, nhập khẩu, tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ, khách du lịch, CPI... so sánh với cùng kỳ năm trước và với TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thị trường trong và ngoài nước năm 2019 và các năm tiếp theo; phân tích chính sách liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và thời cơ, thách thức của Hà Nội... làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH TP Hà Nội năm 2019.

Bảo hiểm Xã hội thành phố rà soát kỹ số liệu và lập biểu chi tiết tình hình thực hiện đến cuối năm 2018 và dự kiến phân bổ chỉ tiêu đến từng quận, huyện, thị xã năm 2019 đối với 2 chỉ tiêu mới: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

HP