Hà Nội: Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố năm 2019

Xã hội 08/04/2019 - 15:58

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng thi tuyển công chức TP Hà Nội năm 2019.

Hà Nội: Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố năm 2019 - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức TP Hà Nội năm 2019. Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi tuyển. Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Thành viên Hội đồng gồm đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ và theo Điều 1, Điều 2 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ.

* UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu là Trưởng ban chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019. Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng ban chỉ đạo. Ủy viên gồm đại diện Văn phòng UBND thành phố và đại diện các sở, ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 có trách nhiệm tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo công tác tuyển dụng công chức xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, thống nhất trong toàn thành phố, nâng cao chất lượng tuyển dụng, phòng chống tiêu cực.

T.Quang