Hà Tĩnh kiên trì sản xuất các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị

28/09/2018 - 06:02 - Nguồn: baohatinh.vn Yêu cầu xóa tin
Hà Tĩnh kiên trì sản xuất các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Sau 7 năm triển khai, Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh đã hỗ trợ các địa phương phát triển nông nghiệp thông qua các chuỗi giá trị, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời nâng cao năng lực quản lý công...

Hà Tĩnh kiên trì sản xuất các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Lê Tuấn - Phan Trâm