Hải Dương còn 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động

Nhà đất 04/03/2021 - 00:46

Từ ngày 3-3, tỉnh Hải Dương còn duy trì 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm bảy chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã.

Hải Dương còn 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động - ảnh 1

Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP Chí Linh cơ bản được dỡ bỏ.

Từ ngày 3-3, tỉnh Hải Dương còn duy trì 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm bảy chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã.

Tỉnh đã giải thể tổng số 621 chốt kiểm soát dịch bệnh, gồm 23 chốt cấp tỉnh, 78 chốt cấp huyện và 520 chốt cấp xã. Đồng thời, giảm 46 vùng cách ly ở các cấp độ huyện, xã, thôn, khu, cụm dân cư; giảm tám khu cách ly y tế tập trung. Hiện tại, tỉnh còn 53 vùng cách ly, 69 khu cách ly y tế tập trung.

Ba tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh vẫn được duy trì để tiếp tục công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

QUỐC VINH