Hải Dương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Xã hội 22/01/2021 - 11:58

Sáng 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, quyết định Quy chế làm việc, Chương trình ...

Sáng 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, quyết định Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra của Ban Chấp hành; thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021…

Hải Dương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng - ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nêu rõ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tạo ra sự đổi mới căn bản và toàn diện về lề lối và phương pháp làm việc theo hướng phân công, phân cấp, ủy quyền, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân với phương châm hành động “Chủ động, Sáng tạo, Quyết liệt, Hiệu quả” và năm rõ:“Rõ việc, Rõ người, Rõ tiến độ, Rõ hiệu quả, Rõ trách nhiệm”.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý, trong thời gian tới, Ban Chấp hành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề mang tầm chiến lược phát triển của tỉnh, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII; các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế; các điểm nghẽn, các vấn đề bức xúc về đầu tư, đất đai và môi trường; các dự án, công trình lớn, trọng điểm; các nội dung quan trọng về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và văn hóa xã hội… như: Lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện; thăm dò khai thác khoáng sản; phương án quy hoạch chi tiết, chủ trương chấp thuận, tiếp nhận dự án đầu tư... cần đảm bảo thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian báo cáo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với giao trách nhiệm thực hiện.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị phải bám sát nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát để đôn đốc, uốn nắn kịp thời; nhất là các vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xử lý những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương Vũ Hồng Hiên: Trong năm 2021, Hải Dương tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình hiện nay. Theo đó, tỉnh tập trung đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng.

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là kiểm tra, giám sát để khắc phục các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế-xã hội như: cải cách hành chính, thu hút đầu tư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh Hải Dương cũng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát với cấp ủy trong tổ chức triển khai và cụ thể hóa các đề án, công trình đã được xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp…

Hải Dương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng - ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2020, cấp ủy các cấp ở Hải Dương đã kiểm tra 1.325 đảng viên, 1.130 tổ chức Đảng; giám sát 1.206 đảng viên, 763 tổ chức Đảng. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật 521 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 94 đảng viên, 952 tổ chức; giám sát 625 đảng viên, 642 tổ chức theo Điều lệ Đảng quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo 37 đảng viên và kết luận 11 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức Đảng…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)