Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi

Thư giãn 09/07/2020 - 22:06

Khi chị em có tài năng xoạc thì họ luôn thích thể hiện dù đang ở đâu vào bất cứ lúc nào họ thích.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 1

Đọc báo bình thường thì còn gì thú vị nữa.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 2

Bận đọc báo những vẫn phải tranh thủ vận động tay chân tí.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 3

Học hành cả ngày mệt quá cũng phải xoạc tí cho giãn gân cốt.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 4

Xoạc mọi lúc mọi nơi, bất kỳ đang ở đâu.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 5

Trong vòi nước mát quá cũng phải xoạc thể hiện tí.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 6

Khi bạn có tài năng thì ở đâu cũng xoạc được.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 7

Nghe điện thoại cũng phải xoạc mới khác người.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 8

Đừng nghĩ em béo mà em không khéo nha.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 9

Vừa làm việc vừa tranh thủ luyện xoạc thôi mà.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 10

Đang ăn cũng phải tranh thủ xoạc làm màu cơ.

Hài hước khi chị em nghiện thể hiện tài năng xoạc mọi lúc mọi nơi - ảnh 11

Chạm cửa bằng chân mới chất chứ.

Chia sẻ