Hải Phòng thu hút FDI đạt trên 16.200 triệu USD

Kinh tế 18/01/2021 - 23:44

Lũy kế đến ngày 31/12/2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng đã thu hút 400 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 16.250 triệu USD.

Năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng thu hút 39 dự án FDI cấp mới với số vốn hơn 1.100 triệu USD, có 25 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 428 triệu USD, tổng vốn thu hút đạt gần 1.530 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% kế hoạch.

Lũy kế đến ngày 31/12/2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) đã thu hút 400 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 16.250 triệu USD.

Đối với thu hút đầu tư trong nước, các KCN, KKT tại Hải Phòng thu hút được 10 dự án cấp mới với số vốn hơn 1.190 tỷ đồng, 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 600 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn thu hút đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Hải Phòng thu hút FDI đạt trên 16.200 triệu USD - ảnh 1

Hải Phòng có 400 dự án FDI.

Lũy kế đến ngày 31/12/2020, các KCN, KKT thu hút 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 145.885 tỷ đồng.

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, năm 2021, Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đạt từ 2,5 - 3 tỷ USD.

Hải Phòng chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án công nghiệp dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả cao.

Để đạt được mục tiêu này, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tập trung hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021-2025 đặt mục tiêu thu hút 12,5 - 15,0 tỷ USD vốn FDI.

Theo đó, Hải Phòng huy động tối đa nguồn lực đầu tư vào thành phố, trong đó chú trọng các nguồn vốn tư nhân, FDI, phấn đấu thu hút vốn FDI từ 2,5-3,0 tỷ USD/năm.

Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đến năm 2025, khu vực kinh tế FDI đóng góp 35% vào GRDP thành phố.

An Nhiên