Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu: Trên 89 tỷ đồng nợ thuế khó đòi

Kinh tế 11/06/2020 - 22:55

Theo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), tính đến 31/5 tổng số nợ thuế tại đơn vị còn trên 104 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu: Trên 89 tỷ đồng nợ thuế khó đòi - ảnh 1
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan BR-VT. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó, nợ khó thu là 89,5 tỷ đồng; nợ chờ xử lý trên 3,3 tỷ đồng; nợ có khả năng thu trên 11,6 tỷ đồng; nhóm nợ phạt vi phạm hành chính là 362 triệu đồng.

Cục Hải quan BR-VT cho biết, trong năm 2020 đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp thu hồi nợ như: thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; yêu cầu các đơn vị phân loại nợ thuế phù hợp với tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp theo Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan để đảm bảo thu hồi hiệu quả nợ đọng trong thời gian tới.

Đối với các doanh nghiệp có nợ thuế trên địa bàn quản lý và có cơ sở xác định là doanh nghiệp đang còn hoạt động, sau khi áp dụng tuần tự các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng vẫn không thu hồi được nợ thuế, đơn vị phối hợp với Cục Thuế và Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở kinh doanh để thực hiện biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Đối với những khoản nợ đã có kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền thì yêu cầu thực hiện đúng kết quả giải quyết khiếu nại để xác định rõ số nợ có khả năng thu và tổ chức thu hồi.

Đối với các khoản nợ phát sinh từ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm tra sau thông quan… liên quan đến ấn định thuế thì ngay sau khi ban hành quyết định ấn định thuế, Chi cục Hải quan nơi phát sinh nợ thực hiện ngay các giải pháp thu hồi đã được hướng dẫn tại Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan

Tính đến ngày 31/5, Cục Hải quan BR-VT đã thu hồi được trên 654 triệu đồng nợ thuế trong đó có trên 638 triệu đồng là nợ khó thu và nợ chờ xử lý.

Chia sẻ