Hài Hoài Linh: Nhầm lẫn

Giải trí 20/07/2013 - 00:49

Làm bác sĩ mà khám bệnh bị nhầm lẫn như Hoài Linh thế này thì còn ai dám đến khám nữa đây.

Làm bác sĩ mà khám bệnh bị nhầm lẫn như Hoài Linh thế này thì còn ai dám đến khám nữa đây.


Tư Cười (Theo Youtube)