Hải Phòng: 74 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

05/09/2018 - 11:22 - Nguồn: baoxaydung.com.vn Yêu cầu xóa tin

(Xây dựng) - Hiện nay, Hải Phòng đã có 74 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 70 xã đã được công nhận đạt chuẩn.


Các huyện cũng đã có các phương án chuẩn bị, phấn đấu đảm bảo thực hiện về đích NTM vào năm 2020.

Các địa phương đang tập trung tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí “mềm”. Tính đến hết tháng 8/2018, bình quân các xã trên địa bàn thành phố ước đạt 16,75 tiêu chí xây dựng NTM, tăng 1,25 tiêu chí so với cùng kỳ.

Về tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng NTM, hiện có 346/346 công trình đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, đã khởi công và triển khai xây dựng 316/355 công trình (đạt 89%), tổng khối lượng thi công xây lắp ước đạt khoảng 25%, tăng 11% so với tháng trước. Còn 6 công trình sẽ triển khai vào các tháng sau. Việc xây dựng các công trình hạ tầng NTM đang đảm bảo được tiến độ theo kế hoạch, không có công trình nào có nguy cơ chậm tiến độ.

Toàn thành phố đã xây dựng 15 mô hình NTM kiểu mẫu, mỗi huyện xây dựng 2 thôn, riêng huyện Thủy Nguyên 3 thôn. Đã có 4/15 thôn được phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đến nay, đã có 8/9 quận, huyện với 41/116 xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận xi măng của Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, khối lượng 6.935 tấn xi măng và thi công được 37,4km đường bê tông các loại.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch xây dựng NTM 2019. Trong đó, dự kiến đề ra chỉ tiêu đảm bảo 100% số xã về đích xây dựng NTM trong năm 2019. Về huyện NTM, theo Nghị quyết 151/2016/NQ-HĐND của HĐND TP Hải Phòng thì đến hết năm 2020, 100% các huyện sẽ về đích xây dựng NTM. Hiện nay mặc dù còn một số khó khăn nhưng các huyện cũng đã có các phương án chuẩn bị, phấn đấu đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.

Đại Vũ