Hai tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra vừa được bầu bổ sung là ai?

03/10/2018 - 19:06 - Nguồn: danviet.vn Yêu cầu xóa tin

hai tan uy vien uy ban kiem tra vua duoc bau bo sung la ai? hinh anh 1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong một kỳ họp (ảnh ubkttw.vn).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Như vậy tính từ Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tới nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thêm 3 nhân sự, ở Hội nghị Trung ương lần trước, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Hoàng Văn Trà làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng.