Hạn chót nhận hồ sơ thi tuyển hiệu phó Đại học GTVT TP.HCM

29/07/2018 - 15:23 - Nguồn: baogiaothong.vn Yêu cầu xóa tin
091312-1_438605

Chuẩn bị hết hạn nhận hồ sơ thi tuyển hiệu phó Đại học GTVT TP.HCM

Bộ GTVT cho biết, ngày mai (30/7) là thời hạn chót nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển phó hiệu trưởng trường Đại học GTVT TP.HCM.

Theo Bộ GTVT, thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đã thông báo tổ chức thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng trường Đại học GTVT TP.HCM phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi, Bộ GTVT quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh trên đến hết ngày 30/7 (nếu chuyển theo đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

Được biết, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm: cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh phó hiệu trưởng; Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh phó hiệu trưởng, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ hoặc công tác trong đơn vị không thuộc bộ nhưng cùng lĩnh vực chuyên môn với chức danh phó hiệu trưởng.

Các ứng viên sẽ trải qua nội dung thi viết với thời gian 180 phút với nội dung bao gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông vận tải. Các ứng viên cũng phải trải qua phần thi trình bày và bảo vệ đề án, chương trình hành động liên quan trường Đại học GTVT TP.HCM…