Hàng ngàn giáo viên có cơ hội được tuyển dụng chính thức

Giáo dục 24/04/2021 - 15:14

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi tuyển 1.169 giáo viên ở 4 bậc học. Việc tuyển dụng giáo viên sẽ hoàn thành trước khi năm học mới 2021 - 2022 bắt đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa thống nhất tuyển dụng 1.169 giáo viên trong năm 2021. Trong đó, bậc mầm non tuyển 372 giáo viên, bậc tiểu học tuyển 438 giáo viên, THCS tuyển 280 giáo viên và bậc THPT tuyển 79 giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 2/5 đến hết ngày 29/5/2021.

Hàng ngàn giáo viên có cơ hội được tuyển dụng chính thức - ảnh 1

Tỉnh Quảng Ngãi đang thi tuyển 1.169 giáo viên ở 4 bậc học.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm ra đề thi, đáp án thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép UBND các huyện miền núi thực hiện việc tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng. Việc tuyển dụng chỉ tiêu người dân tộc thiểu số phải được xác định cụ thể trong kế hoạch tuyển dụng.


Trường hợp không tuyển dụng đủ chỉ tiêu người dân tộc thiểu số thì tuyển dụng các thí sinh khác thi cùng vị trí việc làm và lấy kết quả từ cao xuống thấp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức kỳ thi nghiêm túc, hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên trước khi năm học mới 2021-2022 bắt đầu.

Quốc Triều