Hành động ứng phó biến đổi khí hậu đô thị và cấp địa phương

31/10/2018 - 22:30 - Nguồn: baoxaydung.com.vn Yêu cầu xóa tin

(Xây dựng) - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Tổ chức Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) phối hợp với Cục biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức Hội thảo “Hành động ứng phó biến đổi khí hậu” và “Cải thiện quy hoạch cho đầu tư và tài chính khí hậu hỗ trợ hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương về quy hoạch và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hâu.


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo với sự có mặt của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các đối tác phát triển, nhà tài trợ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức cộng đồng, khu vực tư nhân và đặc biệt là các tỉnh và thành phố tại Việt Nam.

Các sự kiện này được tổ chức nhân ngày Đô thị thế giới với mục đích khuyến khích các địa phương và các bên liên quan tham gia trong lĩnh vực đô thị hành động và tạo ra những thay đổi lớn trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu, tập trung vào 3 câu hỏi: Việt Nam đang ở đâu? Việt Nam muốn đi tới đâu? Và làm cách nào để Việt Nam đi tới đó?

Hội thảo được thực hiện theo hình thức đối thoại Talanoa (theo tiếng Fiji có nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm). Các diễn giả đến từ các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thanh Hóa, TP Cần Thơ…) và các tổ chức phi Chính phủ đã có những bài chia sẻ các hành động và ưu tiên trong ứng phó biến đổi khí hậu, các mục tiêu khí hậu trong đóng góp do quốc gia tự quyết định và trong kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris.

Thỏa thuận Paris đã chỉ rõ cam kết tham gia của các cấp chính quyền trong ứng phó tăng cường khả năng thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chính quyền địa phương, bao gồm các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức ngoài nhà nước khu vực tư nhân, trường học, các tổ chức phi chính phủ đều có vai trò quan trọng.

Trên cơ sở đó, Hội thảo là cơ hội cho đại biểu học hỏi và trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực tiễn chiến lược hành động nhằm giải quyết vấn đề đầu tư tài chính khí hậu ở cấp địa phương, với cơ chế và điều kiện hiện có.

Khánh An