Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới

16/07/2018 - 11:51 - Nguồn: autopro.com.vn Yêu cầu xóa tin
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới

Tata Nano dùng giá rẻ nhất thế giới để chinh phục khách hàng nhưng cũng chính vì ép giá xuống cực điểm mà yếu tố an toàn cũng bị cắt theo.

Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 1.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 2.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 3.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 4.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 5.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 6.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 7.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 8.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 9.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 10.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 11.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 12.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 13.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 14.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 15.
Hành trình từ 51.000 đơn hàng tới chẳng ai thèm mua của mẫu xe rẻ nhất thế giới - Ảnh 16.

Đồ hoạ: Mộng Mộng

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị khác tại [đây]