Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây!

07/12/2017 - 09:59 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 1
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 2

Đã bảo đừng đùa rồi mà không chịu nghe nè.

Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 3
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 4

Có cần phải "sấp mặt" vậy không?

Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 5
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 6

Cứ nhảy trước đi tôi theo sau... ôi thôi hỏng rồi.

Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 7
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 8

Thế này thì hỏng thật rồi chứ còn gì nữa?

Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 9
Hậu quả của việc vui chơi quên lối về là đây! - 10

Tự mình hại mình thôi chứ biết trách được ai đây?

Đời thật bất công, ”kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”
Đời thật bất công, ”kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”

Có những người chỉ biết than thân trách phận, oán trách ông trời sao lại bất công với mình đến thế?

Bấm xem >>