HDBank từng vượt trần lãi suất

10/08/2018 - 19:53 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

Cách đây 7 năm, vào ngày 14/11/2011, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 8839 xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank).Nguyên nhân là do HDBank đã để hệ thống vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái quy định, vi phạm quy định trần lãi suất. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu HDBank cách chức, buộc thôi việc, miễn nhiệm một loạt cán bộ liên quan đến vụ việc này.

HDBank đã từng bị xử lý vì vi phạm trần lãi suất 

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo tập thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của HDBank gồm: 2 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát.

Bên cạnh đó, Chỉ thị 02 của Thống đốc NHNN lúc đó nêu 3 hình thức xử phạt nếu các tổ chức tín dụng vi phạm Thông tư 02 gồm: Đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, cấm đảm nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành tại chính tổ chức tín dụng đó trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị đình chỉ, miễn nhiệm; Hạn chế hoặc tạm đình chỉ hoạt động huy động và cho vay của đơn vị vi phạm thuộc tổ chức tín dụng đó.

Một hình thức xử phạt bổ sung là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu HDBank tạm ngừng mở chi nhánh, phòng giao dịch, đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 20/11/2011.

Có thể thấy những hình thức xử phạt trên của NHNN là hoàn toàn phù hợp quy định tại Thông tư 02 và chỉ thị 02 với các ngân hàng vượt trần lãi suất huy động 14% tại thời điểm đó.

Thực tế cho thấy, việc vi phạm trần lãi suất đã đẩy nhiều người đến vòng lao lý. Nhiều ngân hàng cũng huy động vượt trần và không ít trường hợp đã bị NHNN phát hiện và xử phạt bằng các biện pháp không cho tăng trưởng tín dụng, không được mở rộng thêm mạng lưới, chi nhánh như Agribank, DongA Bank,..

Hạy như một ví dụ điển hình là OceanBank, đây là một trong những ngân hàng vi phạm Thông tư 02 chi vượt trần lãi suất.  Trong các phiên Toà xét xử đại án ngân hàng OceanBank, nhiều luật sư và bị cáo đã nhắc đi nhắc lại một thực tế, rằng ở thời điểm Oceanbank thực hiện chính sách chi lãi ngoài thì hầu hết các ngân hàng khác cũng đều có hoạt động chi lãi ngoài để thu hút khách hàng gửi tiền, trong bối cảnh chung khi thị trường khan hiếm vốn. Quá trình xét xử, nhiều vấn đề về thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được hé mở, hành động tranh giành khách hàng gửi tiền của các ngân hàng diễn ra hàng ngày… cho thấy sự bất ổn của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn đó.

Báo cáo Kiểm toán nhà nước năm 2014 cũng từng cho biết nhiều ông lớn ngân hàng TMCP Nhà nước cũng từng vượt trần lãi suất trong năm 2012.

Từ các vụ việc sai phạm trong hoạt động ngân hàng cho thấy rất nhiều ngân hàng vi phạm trần lãi suất vì khó khăn thanh khoản, và trần lãi suất đã đẩy một số ngân hàng vào tình trạng “đặng chẳng đừng”, bởi nếu không vượt trần thì ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản và dẫn đến phá sản, đổ vỡ hệ thống”.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và ngành ngân hàng cũng đang phải chạy đua tín dụng, việc đầy lùi trần lãi suất là thực sự khó. Tuy nhiên, phía các NHTM phải thấy rõ những rủi ro ­­tiềm ẩn từ hoạt động này, cần tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi vay, đảm bảo cho dòng vốn chảy vào đúng nơi cần vốn.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, cần tăng cường thanh tra giám sát việc thực hiện một số quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng, nếu phát hiện tình trạng trần lãi suất cần xử lý nghiêm ngân hàng vi phạm. Bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp lý về hoạt động tín dụng, thanh toán của các tổ chức tín dụng để minh bạch và lành mạnh hoạt động ngân hàng. 

Theo điều 3 chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng VNĐ và USD của các TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, các biện pháp xử lý các TCTD và các cá nhân vi phạm là:

Đối với các tổ chức tín dụng vi phạm quy định về lãi suất huy động theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN; Thông tư số 14/2011/TT-NHNN căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 4 và Khoản 2 Điều 59 Luật NHNN Việt Nam 2010, NHNN áp dụng biện pháp xử lý sau đây:

a) Đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng quy định tại khi phát hiện tổ chức tín dụng vi phạm quy định về mức lãi suất huy động theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNNThông tư số 14/2011/TT-NHNN. Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng bị đình chỉ, miễn nhiệm không được đảm nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành tại chính tổ chức tín dụng đó trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày bị đình chỉ, miễn nhiệm.

b) Hạn chế mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động của tổ chức tín dụng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bị xử lý.

c) Hạn chế hoặc tạm đình chỉ hoạt động huy động và cho vay của đơn vị vi phạm thuộc tổ chức tín dụng đó.