HĐQT Đại học HUFLIT ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Trần Quang Nam

Giáo dục 01/11/2018 - 20:28

HĐQT Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) vừa có nghị quyết số 308/NQ-HQĐQT ngày 30/10/2018 về việc ''miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020'' đối với ông Trần Quang Nam.

Cụ thể, căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.HCM, các biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2018,.HĐQT Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã quyết nghị: Miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Quang Nam.

HĐQT Đại học HUFLIT ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Trần Quang Nam - ảnh 1

HĐQT Đại học HUFLIT ra quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Quang Nam.

Cũng theo nội dung nghị quyết trên, trong thời gian chờ quyết định không công nhận Hiệu trưởng của UBND TP.HCM, ông Trần Quang Nam có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc liên quan đến chức vụ Hiệu trưởng được giao phụ trách, điều hành nhà trường kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 8/11/2018.

Theo tìm hiểu của Nhà báo & Công luận, HĐQT Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM trong ngày 30/10/2018 cũng đã ký ban hành nghị quyết số 311/NQ-HĐQT về việc phân công nhiệm vụ phụ trách, điều hành nhà trường. Cụ thể, Tiến sĩ Trần Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM sẽ đảm nhận trách nhiệm phụ trách, điều hành Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cho đến khi có quyết định mới.

Tiến sĩ Nhàn cũng được giao trách nhiệm tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công việc liên quan tới chức năng Hiệu trưởng từ ông Trần Quang Nam.

Kiên Giang