Hé lộ hành tung bí ẩn của sư phụ Lưu Bị, mưu trí cao siêu gấp vạn lần Gia Cát Lượng

Văn hoá 09/01/2021 - 01:45

Lưu Bị là nhà chính trị, nhà quân sự, vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là biểu tượng cao đẹp của tư tưởng nhân, nghĩa. Vậy ai là người truyền cảm hứng, chỉ đường dẫn lối cho Hán Chiêu Liệt đế?

- Video: Hé lộ hành tung bí ẩn của sư phụ Lưu Bị, mưu trí cao siêu gấp vạn lần Gia Cát Lượng. Nguồn: Lịch Sử Trung Quốc.

Thực tế, Lưu Bị luôn có một người thầy văn võ song toàn, luôn soi đường chỉ lối, truyền thụ nhiều vốn liếng kiến thức đứng sau giúp ông hoàn thành được đại nghiệp. Liên quan đến vị cao nhân này cũng có nhiều giai thoại trong đó có giai thoại cho rằng người thầy này chết không cần dùng đến quan tài. Vậy sự thật là như thế nào? Người thầy này đã giúp đỡ Lưu Bị như thế nào?

Hé lộ hành tung bí ẩn của sư phụ Lưu Bị, mưu trí cao siêu gấp vạn lần Gia Cát Lượng - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)