Hiện vật về cuộc đời bình dị của Hồ Chủ tịch

Xã hội 20/05/2012 - 11:01

Dù làm việc tại Phủ Chủ tịch hay đi thăm các địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi, dành sự quan tâm, ân cần với những người xung quanh. Các hiện vật đang được lưu giữ phần nào thể hiện tính cách của lãnh tụ.

Dù làm việc tại Phủ Chủ tịch hay đi thăm các địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi, dành sự quan tâm, ân cần với những người xung quanh. Các hiện vật đang được lưu giữ phần nào thể hiện tính cách của lãnh tụ.

no image

Phòng làm việc của Hồ Chủ tịch trong Khu di tích Phủ Chủ tịch giản dị với những chiếc ghế mây.

no image

Những chiếc bút, kéo, thước kẻ Hồ Chủ tịch dùng hàng ngày.

no image

Sinh thời, lãnh tụ rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và biểu dương tấm gương người tốt việc tốt.

no image

Chiếc đồng hồ in dấu thời gian.

no image

Tủ quần áo vẫn còn nguyên vẹn như ngày Hồ Chủ tịch còn sống và làm việc…

no image

Đôi dép cao su theo lãnh tụ suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

no image

Những ôtô do Liên Xô tặng nhưng Hồ Chủ tịch rất ít khi dùng.

Quân đội Nhân dân

no image

hiện vật, kỷ vật, Hồ Chủ tịch, Bác Hồ