HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Việc làm 18/09/2020 - 16:27

Thực hiện Phiên họp thứ 48, sáng ngày 18/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Nhất trí với sự cần thiết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, 100% số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Nghị quyết cũng quy định rõ việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; hiệu lực thi hành; tổ chức thực hiện. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, 01/11/2020.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên làm việc.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 3

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tời trình về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 4

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã là yêu cầu tất yếu và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 5

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 6

Ủy ban Pháp luật thấy rằng, về cơ bản, việc thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là cần thiết; các xã dự kiến thành lập phường và thị xã Hồng Ngự đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập phường, thành phố theo quy định; hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đều đáp ứng quy định của pháp luật. Riêng vấn đề tên gọi của thành phố Hồng Ngự sau khi được thành lập, trên cơ sở giải trình của Chính phủ và ý kiến thảo luận, biểu quyết tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật thống nhất giữ tên gọi là thành phố Hồng Ngự như đề nghị của Chính phủ.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 7

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình việc thành phố Hồng Ngự sau khi được thành lập.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 8

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Thường vụ Quốc hội nhất trí tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hồ sơ đầy đủ, điều kiện tiêu chuẩn đúng theo khoản 2 Điều 31 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 9

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý Đồng Tháp hiện đang trên đường phát triển nhưng đề nghị Tỉnh phải cân đối, bổ sung thêm nguồn lực về ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị với tư cách là một thành phố, chuẩn bị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bởi từ thị xã lên thành phố thì những đòi hỏi về quản lý, lãnh đạo, điều hành thành phố.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP - ảnh 10

Tại phiên họp, Nhất trí với sự cần thiết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, 100% số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp./.

Trọng Quỳnh