Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta"

20/11/2018 - 15:08 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 1

Hôm nay cô cho cả boss đi dạy cùng.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 2

"Seo phì" với học sinh ngủ gật trong lớp.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 3

Chỉ là đỡ phải cúi mỏi lưng thôi mà.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 4

Nay thầy đứng lớp 5 tiết mỏi chân quá rồi.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 5

Khi thầy đi dạy mà quên mang thước kẻ.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 6

Học mà chơi, chơi mà học nhé các trò.

Hình ảnh bá đạo của "thầy cô nhà người ta" - 7

Vợ đi công tác và cô giúp việc ốm nên thầy phải "giỏi việc nước, đảm việc nhà".