HNX tạm dừng giao dịch 17 cổ phiếu trên UPCoM

28/05/2018 - 15:34 - Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn Yêu cầu xóa tin

Theo đó, cổ phiếu của 17 tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2017 quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đã bị tạm dừng giao dịch từ ngày 23/5- 25/5/2018 (chi tiết xem danh sách).

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách này được giao dịch trở lại bình thường, khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2017. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin, hết hạn tạm ngừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

Trước đó, HNX đã nhắc nhở trên toàn thị trường 32 doanh nghiệp chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2017 quá 30 ngày theo quy định. Trong đó, đã có 15 doanh nghiệp kịp thời khắc phục và nộp BCTC kiểm toán 2017.

ảnh 1
H.Hòe