Hỗ trợ tối đa chủ dự án giải ngân, rút vốn

Kinh tế 29/10/2020 - 18:20

Các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có chuyển biến tích cực, tuy vậy vẫn còn tình trạng chậm hoàn thành thủ tục rút vốn và chậm giải ngân. Bộ Tài chính đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này.

Hỗ trợ tối đa chủ dự án giải ngân, rút vốn - ảnh 1

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Giải ngân vốn nước ngoài đạt khoảng 39.354 tỷ đồng

Báo cáo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, diễn ra vào ngày 29/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, lũy kế thanh toán vốn kế hoạch (bao gồm vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài chuyển sang năm 2020) từ đầu năm đến 30/9/2020 là 335.428,64 tỷ đồng, đạt 53,36% kế hoạch.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, số kiểm soát chi kế hoạch vốn năm 2020 của Kho bạc Nhà nước đối với các dự án bộ, ngành là 4.948 tỷ đồng, đối với các dự án địa phương là 12.696 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2020, Bộ Tài chính nhận được 1.850 bộ hồ sơ đề nghị rút vốn nước

3 bộ và 9 địa phương giải ngân dưới 10%

Một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bình Định, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Hà Nam.

Một số bộ, ngành, địa phương có số giải ngân vốn nước ngoài thấp dưới 10% dự toán được giao như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, tỉnh Hải Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Tháp, TP. Cần Thơ.

ngoài, trong đó đã giải quyết 1.821 bộ hồ sơ (chiếm tỷ trọng 98,4% số bộ hồ sơ gửi đến). Số còn lại chưa đủ chứng từ để giải quyết, hay đang trong quá trình xử lý.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chung toàn quốc đạt 28% kế hoạch vốn được giao (15.932 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành, địa phương còn tiếp tục giải ngân phần vốn nước ngoài được chuyển nguồn, kéo dài năm 2019 chuyển sang (trị giá 8.880 tỷ đồng), phần vốn cho vay lại các địa phương (trị giá 8.753 tỷ đồng), cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp (trị giá 4.028 tỷ đồng), phần vốn sự nghiệp đối với các hiệp định vay ký từ năm 2017 trở về trước (trị giá 1.757 tỷ đồng).

Như vậy, nếu tính chung giải ngân vốn nước ngoài 9 tháng đầu năm đạt khoảng 39.354 tỷ đồng.

Giải pháp, kiến nghị của Bộ Tài chính

Để đảm bảo phối hợp hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp.

Liên quan tới nhóm giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án để có khối lượng hoàn thành cho giải ngân, đặc biệt đối với các dự án kết thúc năm 2020, 2021, Bộ Tài chính đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán.

Các bộ ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được giao; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Đối với các đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác định cụ thể là cắt giảm của dự án nào; đồng thời trong thời gian tới cần làm rõ dự án nào hoàn toàn không giải ngân được trong năm 2020, dự án nào chỉ giải ngân được một phần, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định số vốn đã được phân bổ trong giai đoạn 2016 - 2020 và số vốn đã giải ngân thực tế, nếu thiếu vốn và còn được tiếp tục giải ngân trong các năm sau phải đề xuất đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư 2021, đảm bảo dự án có đủ kinh phí để thực hiện theo thời gian và tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ tại các hiệp định vay nước ngoài.

Với nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đối với chương trình/dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các bộ, ngành, địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư.

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh thời hạn giải ngân, phân bổ vốn theo các hiệp định vay đã ký, các điều chỉnh khác của hiệp định vay (nếu phát sinh) theo quy định, tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh tới nhóm giải pháp kiểm soát chi, giải ngân, ghi thu ghi chi.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi, đảm bảo chi trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ quy định; phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trong việc giải ngân. Đối với khoản tiền đã rút về tài khoản đặc biệt, yêu cầu các chủ dự án sớm hoàn chứng từ theo chế độ quy định. Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc hoàn chứng từ của chủ dự án.

Bộ Tài chính phối hợp với chủ dự án, nhà tài trợ trong việc giải ngân, rút vốn; phối hợp với cơ quan chủ quản, nhà tài trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong nội bộ Bộ Tài chính, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý các công việc sớm nhất, rút ngắn thời gian thực hiện kiểm soát chi không quá 3 ngày, thời gian xử lý đơn rút vốn chỉ còn 1 ngày khi đủ hồ sơ hợp lệ.

Các chủ dự án thực hiện ghi thu ghi chi kịp thời, không để dồn chứng từ vào cuối năm; Kho bạc Nhà nước đôn đốc các chủ dự án thực hiện ghi thu ghi chi, tổng hợp kết quả ghi ghu ghi chi báo cáo cấp có thẩm quyền định kỳ 15 ngày/1 lần để có chỉ đạo cần thiết./.

Thông qua hội nghị, Bộ Tài chính cũng muốn làm rõ có một số khác biệt trong cách thức thống kê số liệu giải ngân của Chính phủ Việt Nam và của các nhà tài trợ nước ngoài, chủ yếu do khác biệt về thời điểm bắt đầu năm tài khóa (ví dụ WB thì năm tài khóa là 1/7 năm nay đến hết 30/6 năm sau, JICA từ 1/4 năm nay đến 31/3 năm sau,...).

Với cách thống kê của WB nêu trên thì tổng số giải ngân trên vốn cam kết mới đạt 1,7% như WB đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, thời kỳ tính toán khác nhau cần có giải thích cơ sở tính toán (vì nếu tính từ 1/7/2020 đến 30/9/2020 thì thời gian chỉ có 3 tháng).

Minh Đức