Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp

Kinh tế 21/04/2013 - 19:51

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 2383/QĐ-BCT phê duyệt đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013.

Đợt 2 của chương trình gồm 66 đề án của 43 đơn vị chủ trì với tổngkinh phí là 54,12 tỷ đồng. Trọng tâm của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2013 đợt 2 tậptrung vào phát triển thị trường xuất khẩu; đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và biên giới; đàotạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại. 

Như vậy, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 với 2đợt phê duyệt có 117 đề án với tổng kinh phí gần 94 tỷ đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thịtrường thông qua Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là một trong những biện pháp quan trọnggiúp doanh nghiệp mở thị trường, tháo gỡ khó khăn được đưa ra trong Nghị quyết 01 và 02 của Chínhphủ.

NGUYỆT MINH