Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) thông báo chia cổ tức 500 đồng

Xã hội 10/07/2020 - 08:43

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (Mã chứng khoán: CSV – sàn HOSE) thông báo chia cổ tức năm 2019 đợt 4, đây là đợt chia cổ tức cuối cùng trong năm 2019.

Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) thông báo chia cổ tức 500 đồng - ảnh 1

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/07/2020, ngày thực hiện chi trả là 10/08/2020.

Được biết, trong nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp quyết định chia trả cổ tức năm 2019 là 25%, dự kiến năm 2020 tỷ lệ giảm xuống còn 15%.

Hoá chất Cơ bản miền Nam đặt kế hoạch tài chính năm 2020 với doanh thu hơn 1.643 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 257,33 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4,9% và giảm 18,2% so với thực hiện năm 2019.

Kết thúc quý I/2020, CSV ghi nhận doanh thu 328,6 tỷ đồng, lợi nhuận 47,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và 18,6% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh nghiệp có lý giải kết quả kinh doanh đi xuống do doanh thu công ty mẹ giảm, sản phẩm chính của công ty mẹ có lượng tiêu thụ giảm 9,67% đến 19,23% và giá bán giảm từ 4,78% đến 23,21% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, biến động giảm của doanh thu tài chính 47,29% và tăng chi phí tài chính 170,2% làm cho lợi nhuận giảm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/07/2020, cổ phiếu CSV tăng 50 đồng lên mức 21.450 đồng/CP.

Chia sẻ