Hòa Phát báo lãi lớn quý 3, nợ vay gần chạm mốc 46.000 tỷ đồng

Kinh tế 27/10/2020 - 07:35

Tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đang ở mức hơn 46.000 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn, điều này khiến chi phí lãi vay tăng gấp đôi với với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính quý 3/2020, doanh thu thuần của Hòa Phát đạt 24.685 tỷ đồng, tăng đến 64% so cùng kỳ. Chi phí giá vốn được tiết giảm chỉ chiếm 19.516 tỷ đồng nên lãi gộp ở mức 5.169 tỷ đồng, gần gấp đôi so cùng kỳ.

Đáng nói, chi phí tài chính của Hòa Phát tăng mạnh gấp đôi từ mức 328 tỷ đồng lên 709 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay gấp 2 lần cùng kỳ và chiếm 540 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Công ty ghi nhận lỗ trong liên doanh liên kết hơn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so cùng kỳ.

Sau cùng, Hòa Phát ghi nhận 3.772 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3, gấp 2 lần so cùng kỳ 2019.

Hòa Phát báo lãi lớn quý 3, nợ vay gần chạm mốc 46.000 tỷ đồng - ảnh 1

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt 64.340 tỷ đồng doanh thu và 8.845 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 40% và 56% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được ĐHCĐ thông qua cuối tháng 6, Công ty đã thực hiện 98% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả trên là nhờ hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh, trong đó sắt thép và nông nghiệp đóng góp lớn nhất. Tháng 9/2020, tháng đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát đã chính thức vượt lên dẫn đầu về sản lượng sản xuất thép thô với 575.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay, tăng 19% so với tháng 8/2020 và gần gấp đôi so với cùng kỳ 2019.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Hòa Phát tăng thêm gần 16.000 tỷ đồng lên mức 117.472 tỷ đồng. Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8.790 tỷ đồng, gấp 6,4 lần đầu năm; tiền và tương đương tiền cũng tăng 24% lên 5.629 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hòa Phát cũng tăng mạnh vay ngắn hạn thêm gần 7.000 tỷ đồng lên 23.997 tỷ đồng và vay dài hạn thêm 1.400 tỷ đồng lên 21.255 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay của Hòa Phát đang ở mức gần 46.000 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn. Điều này khiến chi phí lãi vay tăng gấp đôi với với cùng kỳ.

Anh Nhi