Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất

Giới trẻ 27/03/2019 - 09:52

Những lời chia sẻ truyền cảm hứng của đương kim Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 1

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 2

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 3

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 4

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 5

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 6

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 7

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 8

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 9

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 10

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 11

Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 12
Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 13
Hoa hậu Phương Khánh dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất - ảnh 14