Hóa ra "lười chảy thây" là có thật

11/12/2017 - 10:28 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 1
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 2

Đi làm kiểu này thì bao giờ cho đến cơ quan được.

Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 3
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 4

Ăn thôi cũng lười thì biết làm gì hơn được đây?

Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 5
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 6

Một khi chị đã lười thì cái gì cũng là được hết.

Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 7
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 8

Tập trung tập luyện bộ phận cần phải tập thôi.

Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 9
Hóa ra "lười chảy thây" là có thật - 10

Cái này phải trách siêu thị làm cửa nhỏ quá nè.

Đời biết đâu được chữ... ”ngờ”
Đời biết đâu được chữ... ”ngờ”

Cuộc đời đôi lúc mang đến cho ta những điều mà không ai có thể tượng tưởng nổi.

Bấm xem >>