Hoàn thành ký hợp đồng quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt trước 24/5

Nhà đất 21/05/2021 - 10:58

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam hoàn thành ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt quốc gia với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021.

Hoàn thành ký hợp đồng quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt trước 24/5 - ảnh 1

Do chưa thống nhất được việc ký hợp đồng quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt, nhiều tháng nay hàng nghìn công nhân ngành đường sắt rơi vào tình trạng nợ lương rất vất vả. (Ảnh: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

Tối 20/5, Bộ GTVT thông tin với báo chí cho biết Bộ đã có văn bản gửi các Cục, Vụ thuộc Bộ GTVT, gồm: Kết cấu hạ tầng, Tài chính, Pháp chế; Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 636 ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt quốc gia, trong đó yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trên cơ sở kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 (Quyết định số 2420 ngày 25/12/2020), Quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách Nhà nước năm 2021 (Quyết định số 2520 ngày 30/12/2020) của Bộ GTVT, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Việc ký hợp đồng đặt hàng hoàn thành trước ngày 24/5/2021.

Những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ GTVT yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện.

Bộ GTVT cũng cho biết, về trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi và, thực hiện như năm 2020.

Liên quan hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia phù hợp với quy định. Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định của Nghị định số 32/2018 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bộ GTVT cũng giao Vụ Kết cấu hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung công việc trên.

Để đảm bảo tiến độ công việc, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp trên nguyên tắc các hoạt động quản lý, bảo trì KCHT đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được tổ chức thực hiện thuận lợi, liên tục, theo quy định tại Thông tư số 03/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động GTVT đường sắt thông suốt, an toàn.

Trước đó, vào ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ có công văn hỏa tốc 636/TTg-CN gửi các Bộ: GTVT, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giao thực hiện vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.../.

KC