Hoàn thiện đề án cải thiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ đường sắt

Nhà đất 28/11/2020 - 00:19

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng, Đề án trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thống nhất nội dung các đề án trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt...

Hoàn thiện đề án cải thiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ đường sắt - ảnh 1

Hoàn thiện Đề án cải thiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ đường sắt. (Ảnh minh họa: enternews.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch.

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng, Đề án trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thống nhất nội dung các đề án trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 724/VPCP-CN ngày 3/2/2020 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mạnh Hùng