Hoàn thành công tác sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

17/10/2018 - 17:16 - Nguồn: congly.vn Yêu cầu xóa tin

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, và các đơn vị liên quan chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Tư vấn giám sát, các Nhà thầu nhanh chóng tổ chức khắc phục triệt để hư hỏng mặt đường tại đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000. Đoạn tuyến này đã đưa vào khai thác được 14 tháng - từ ngày 02/8/2017).

Theo đó, công tác thực hiện sửa chữa hoàn chỉnh mặt đường đoạn Km0+000 – Km65+000 (đã đưa vào khai thác được 14 tháng – từ ngày 02/8/2017) tiến hành từ 17h ngày 14/10/2018 và hoàn thành vào 15h ngày 17/10/2018.

Hoàn thành công tác sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Với tổng diện tích mặt đường bị bong tróc khoảng 70 m2/3,1 triệu m2 tổng diện tích Dự án. Nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO và lớp bêtông nhựa hạt mịn (dày 8cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo Biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được Tư vấn giám sát chấp thuận. 

Trong quá trình thi công sửa chữa mặt đường Ban quản lý dự án đã cử các cán bộ bám sát hiện trường, chỉ đạo Nhà thầu thực hiện đầy đủ các bước theo đúng Biện pháp thi công đã được Tư vấn giám sát và VEC chấp thuận.

Ngay khi công việc sửa chữa mặt đường hoàn thành, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Lãnh đạo VEC đã đi kiểm tra toàn bộ các hạng mục sửa chữa được thực hiện.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gồm 2 hợp phần: hợp phần do JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000) và hợp phần WB tài trợ (Km65+000 – Km139+204).

Đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ, được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 02/9/2018. Quá trình vận hành đoạn tuyến WB trong 2 tháng qua đảm bảo an toàn giao thông và thông suốt. Tuy nhiên đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000) được đưa vào khai thác từ ngày 02/8/2017. Sau 14 tháng vận hành, ở một số vị trí trên tuyến xuất hiện ổ gà, hiện tượng hư hỏng mặt đường xuất hiện ở lớp VTO.